Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
1991

I C 229/18

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Nowym Sączu

Data orzeczenia: 2019-10-11

Data publikacji: 2020-01-27

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 229/18 Dnia 11 października 2019 r. Sąd Okręgowy w Nowym Sączu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący : SSO Monika Świerad Protokolant : Martyna Miczek po rozpoznaniu w dniu 27 września 2019 r. w Nowym Sączu na rozprawie sprawy z powództwa: I. J. i L. J. przeciwko: Gminie U. K. o zapłatę I oddala powództwo w całości, II przyznaje ze Środków Skarbu Państwa - kasy Sądu Okręgowego w Nowym Sączu - adw. J. R. wynagrodzenie w wysokości 4.428 zł (cztery tysiące czteryst
Czytaj więcej»

I C 239/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Nowym Sączu

Data orzeczenia: 2018-10-10

Data publikacji: 2020-03-11

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 239/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 października 2018 r. Sąd Okręgowy w Nowym Sączu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Maria Tokarz Protokolant: prot. sąd. Daria Burny po rozpoznaniu w dniu 10 października 2018 r. w Nowym Sączu na rozprawie sprawy z powództwa A. T. przeciwko J. T. o zapłatę I zasądza od pozwanego J. T. na rzecz powódki A. T. kwotę 60.030,14 zł ( sześćdziesiąt tysięcy trzydzieści złotych i czternaście groszy) wraz z ustawowymi ods
Czytaj więcej»

I C 241/12

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Nowym Sączu

Data orzeczenia: 2017-03-23

Data publikacji: 2017-07-13

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 241/12 Dnia 23 marca 2017 r. Sąd Okręgowy w Nowym Sączu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący : SSO Monika Świerad Protokolant : Karolina Łukasik po rozpoznaniu w dniu 9 marca 2017 r. w Nowym Sączu sprawy z powództwa małoletniego A. O. (1) reprezentowanego przez przedstawiciela ustawowego matkę R. O. i R. O. przeciwko P. Szpitalowi (...) II w N. o zapłatę, rentę, ustalenie I zasądza od pozwanego P. Szpitala (...) II w N. na rzecz: 1 powoda A. O. (1) kwotę 451.94
Czytaj więcej»

I C 245/12

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Nowym Sączu

Data orzeczenia: 2014-09-25

Data publikacji: 2016-02-24

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Wykonawca jako profesjonalista winien opracować harmonogram by być w stanie ocenić ewentualne opóźnienia w wykonaniu umowy. Ciężar wykazania okoliczności z art. 640 kc spoczywa na wykonawcy
Sygn. akt I C 245/12 Nowy Sącz, dnia 25 września 2014r. Sąd Okręgowy w Nowym Sączu Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Paweł Poręba Protokolant: Katarzyna Gołyźniak po rozpoznaniu w dniu 18 września 2014r. w Nowym Sączu na rozprawie sprawy z powództwa (...) H. D. , (...) Spółka jawna z/s w K. przeciwko (...) Orawski P. Etnograficzny w Z. o zapłatę I oddala powództwo; II zasądza od strony powodowej (...) H. D. , (...) Spółka jawna z/s w K. na rzecz strony pozwanej (...)
Czytaj więcej»

I C 260/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Nowym Sączu

Data orzeczenia: 2019-10-02

Data publikacji: 2020-03-11

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 260/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 2 października 2019 r. Sąd Okręgowy w Nowym Sączu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Maria Tokarz Protokolant: Daria Burny po rozpoznaniu w dniu 2 października 2019r. w Nowym Sączu na rozprawie sprawy z powództwa S. L. przeciwko Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi im. dr. J. D. w K. o zapłatę I. oddala powództwo. II. zasądza od powoda S. L. na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Op
Czytaj więcej»

I C 267/17

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Nowym Sączu

Data orzeczenia: 2019-10-07

Data publikacji: 2021-12-27

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt IC 267/17 Dnia 7 października 2019 r. Sąd Okręgowy w Nowym Sączu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Monika Świerad Protokolant: Martyna Miczek po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 października 2019 r. w N. sprawy z powództwa K. P. (1) , T. S. przeciwko W. M. (1) , K. M. , T. M. , M. M. (1) , H. G. (1) o zobowiązanie do złożenia oświadczania woli I oddala powództwo, II zasądza od powódek K. P. (1) i T. S. solidarnie na rzecz pozwanych W. M. (1) , K. M. , T. M
Czytaj więcej»

I C 274/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Nowym Sączu

Data orzeczenia: 2020-02-19

Data publikacji: 2022-02-25

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 274/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 lutego 2020 roku Sąd Okręgowy w Nowym Sączu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Maria Tokarz Protokolant: st.sekr. sąd. Bożena Zaremba po rozpoznaniu w dniu 31 stycznia 2020 roku w Nowym Sączu na rozprawie sprawy z powództwa S. S. przeciwko Skarbowi Państwa – Dyrektorowi Zakładu Karnego w N. o zadośćuczynienie, rentę, ustalenie I zasądza od strony pozwanej Skarbu Państwa – Zakładu Karnego w N. na rz
Czytaj więcej»

I C 281/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Nowym Sączu

Data orzeczenia: 2014-09-10

Data publikacji: 2014-10-31

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt IC 281/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 września 2014 r. Sąd Okręgowy w Nowym Sączu w składzie: Przewodniczący: SSO Monika Świerad Protokolant: staż. Karolina Łukasik po rozpoznaniu w dniu 10 września 2014 r. w Nowym Sączu na rozprawie sprawy z powództwa E. M. przeciwko (...) SA z siedzibą w Ł. o odszkodowanie z tytułu wypad. komunikacyjnych I zasądza od strony pozwanej (...) SA z siedzibą w Ł. na rzecz powódki E. M. kwotę 20.790 zł (dwadzieścia tysięcy siedemset dz
Czytaj więcej»

I C 282/14

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Nowym Sączu

Data orzeczenia: 2014-07-15

Data publikacji: 2015-05-08

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: wykluczenie członka spółdzielni może nastąpić tylko wtedy, gdy z jego winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa dalsze pozostawania w spółdzielni nie da się pogodzić z postanowieniami statutu lub dobrymi obyczajami. Nie ma podstaw do stosowania odpowiedzialności zbiorowej członka za zachowania innych osób
Sygn. akt I C 282/14 Dnia 15 lipca 2014 roku Sąd Okręgowy w Nowym Sączu Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Paweł Poręba Protokolant: Katarzyna Gołyźniak po rozpoznaniu w dniu 15 lipca 2014 roku w Nowym Sączu sprawy z powództwa T. K. przeciwko (...) Spółdzielni Mieszkaniowej w N. o stwierdzenie nieważności uchwały I stwierdza nieważność uchwały nr 1/14 Rady Nadzorczej (...) Spółdzielni Mieszkaniowej w N. z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie wykluczenia ze Spółdzielni cz
Czytaj więcej»

I C 283/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Nowym Sączu

Data orzeczenia: 2015-12-11

Data publikacji: 2016-10-21

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 283/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 grudnia 2015 roku. Sąd Okręgowy w Nowym Sączu Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący : SSO Monika Świerad Protokolant : Jolanta Furman po rozpoznaniu w dniu 2 grudnia 2015 r. w Nowym Sączu na rozprawie sprawy z powództwa (...) Sp. z o.o. Sp.K. z siedzibą w miejscowości S. , gmina J. przeciwko Towarzystwu (...) S.A. w W. o zapłatę I Zasądza od strony pozwanej Towarzystwa (...) S.A. w W. na rzecz strony powod
Czytaj więcej»