Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
1512

IV U 275/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Nowym Sączu

Data orzeczenia: 2017-09-08

Data publikacji: 2017-11-15

trafność 100%

Sygn. akt IV U 275/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 września 2017 roku Sąd Okręgowy w Nowym Sączu IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSO Alicja Kowalska-Kulik Protokolant: st. sekr. sąd. Sylwia Ciągło po rozpoznaniu w dniu 5 września 2017 roku w Nowym Sączu na rozprawie odwołania M. P. oraz (...) M. T. , T. (...) Spółki Jawnej w K. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w N. z dnia 17 listopada 2015 roku znak: (...) w sprawie M.
Czytaj więcej»

I C 511/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Nowym Sączu

Data orzeczenia: 2015-12-30

Data publikacji: 2017-11-10

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 511/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 grudnia 2015 r. Sąd Okręgowy w Nowym Sączu w składzie: Przewodniczący: SSO Monika Świerad Protokolant: staż. Karolina Łukasik po rozpoznaniu w dniu 30 grudnia 2015 r. w Nowym Sączu na rozprawie sprawy z powództwa M. P. przeciwko Gminie M. Z. o zapłatę I zasądza od strony pozwanej Gminy M. Z. na rzecz powódki M. P. kwotę 600.000 zł (sześćset tysięcy złotych) wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 30.12.2015 roku do dnia zapłaty,
Czytaj więcej»

I C 90/16

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Nowym Sączu

Data orzeczenia: 2017-01-24

Data publikacji: 2017-09-07

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: O istnieniu podstaw do rozwiązania umowy z powodu rażącej niewdzięczności decydują konkretne okoliczności danej sprawy
Sygn. akt I C 90/16 Dnia 24 stycznia 2017 roku Sąd Okręgowy w Nowym Sączu Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Paweł Poręba Protokolant: st. sekr. sąd. Bożena Zaremba po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 stycznia 2017 roku w N. sprawy z powództwa B. Ż. przeciwko G. O. o zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli I oddala powództwo, II zasądza od powódki B. Ż. na rzecz pozwanej G. O. kwotę 14 417 zł ( czternaście tysięcy czterysta siedemnaście złotych ) tytułem zwrotu k
Czytaj więcej»

III Ca 318/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Nowym Sączu

Data orzeczenia: 2017-09-14

Data publikacji: 2017-10-27

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt III Ca 318/17 POSTANOWIENIE Dnia 14 września 2017 r. Sąd Okręgowy w Nowym Sączu, III Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Jacek Małodobry SSO Mieczysław H. Kamiński (sprawozdawca) SSO Ewa Czernecka-Kozak Protokolant: staż. Kinga Burny po rozpoznaniu w dniu 14 września 2017 r. w Nowym Sączu na rozprawie sprawy z wniosku S. B. przy uczestnictwie Z. Ł. , L. B. , J. G. , S. Ł. , A. B. , K. B. (1) , T. B. , K. B. (2) o zasiedzenie nieruchomości na skutek a
Czytaj więcej»

III Ca 341/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Nowym Sączu

Data orzeczenia: 2017-09-28

Data publikacji: 2017-10-27

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt III Ca 341/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 września 2017 r. Sąd Okręgowy w Nowym Sączu, III Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Jacek Małodobry SSO Katarzyna Kwilosz-Babiś (sprawozdawca) SSO Tomasz Białka Protokolant: staż. Kinga Burny po rozpoznaniu w dniu 28 września 2017 r. w Nowym Sączu na rozprawie sprawy z powództwa małoletniej L. N. reprezentowanej przez ojca M. N. przeciwko (...) S.A. z siedzibą w Ł. o zapłatę i ustalenie
Czytaj więcej»

III Ca 314/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Nowym Sączu

Data orzeczenia: 2017-09-28

Data publikacji: 2017-10-27

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt III Ca 314/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 września 2017 r. Sąd Okręgowy w Nowym Sączu, III Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Jacek Małodobry SSO Katarzyna Kwilosz-Babiś (sprawozdawca) SSO Tomasz Białka Protokolant: staż. Kinga Burny po rozpoznaniu w dniu 28 września 2017 r. w Nowym Sączu na rozprawie sprawy z powództwa M. F. , B. F. przeciwko T. M. o dopuszczenie do współposiadania na skutek apelacji powodów od wyroku Sądu Rej
Czytaj więcej»

III Ca 364/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Nowym Sączu

Data orzeczenia: 2017-09-27

Data publikacji: 2017-10-24

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt III Ca 364/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 września 2017 r. Sąd Okręgowy w Nowym Sączu, III Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Mieczysław H. Kamiński (sprawozdawca) SSO Zofia Klisiewicz SSO Agnieszka Skrzekut Protokolant: insp. Jadwiga Sarota po rozpoznaniu w dniu 27 września 2017r. w Nowym Sączu na rozprawie sprawy z powództwa M. L. przeciwko Towarzystwu (...) S.A. w W. o zapłatę na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Rejo
Czytaj więcej»

III Ca 330/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Nowym Sączu

Data orzeczenia: 2017-09-07

Data publikacji: 2017-10-24

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt III Ca 330/17 POSTANOWIENIE Dnia 7 września 2017 r. Sąd Okręgowy w Nowym Sączu, III Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Agnieszka Skrzekut SSO Zofia Klisiewicz (sprawozdawca) SSR del. Agnieszka Poręba Protokolant insp. Jadwiga Sarota po rozpoznaniu w dniu 7 września 2017r. w Nowym Sączu na rozprawie sprawy z wniosku (...) Sp. z o.o. z siedzibą w W. przy uczestnictwie M. W. i (...) i (...) S.A. z siedzibą w W. o zasiedzenie służebności przesyłu na sku
Czytaj więcej»

I C 282/14

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Nowym Sączu

Data orzeczenia: 2014-07-15

Data publikacji: 2015-05-08

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: wykluczenie członka spółdzielni może nastąpić tylko wtedy, gdy z jego winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa dalsze pozostawania w spółdzielni nie da się pogodzić z postanowieniami statutu lub dobrymi obyczajami. Nie ma podstaw do stosowania odpowiedzialności zbiorowej członka za zachowania innych osób
Sygn. akt I C 282/14 Dnia 15 lipca 2014 roku Sąd Okręgowy w Nowym Sączu Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Paweł Poręba Protokolant: Katarzyna Gołyźniak po rozpoznaniu w dniu 15 lipca 2014 roku w Nowym Sączu sprawy z powództwa T. K. przeciwko (...) Spółdzielni Mieszkaniowej w N. o stwierdzenie nieważności uchwały I stwierdza nieważność uchwały nr 1/14 Rady Nadzorczej (...) Spółdzielni Mieszkaniowej w N. z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie wykluczenia ze Spółdzielni cz
Czytaj więcej»

III Ca 296/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Nowym Sączu

Data orzeczenia: 2017-09-06

Data publikacji: 2017-10-02

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt III Ca 296/17 POSTANOWIENIE Dnia 6 września 2017 r. Sąd Okręgowy w Nowym Sączu, III Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie następującym: Przewodniczący - Sędzia SO Urszula Kapustka Sędzia SO Katarzyna Kwilosz - Babiś (sprawozdawca) Sędzia SO Jacek Małodobry Protokolant: st. sekr. sąd. Anna Burnagiel po rozpoznaniu w dniu 6 września 2017 r. w Nowym Sączu na rozprawie sprawy z wniosku E. S. i K. S. przy uczestnictwie (...) w K. o zasiedzenie nieruchomości na skutek apelacji wnioskodawcy o
Czytaj więcej»