Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
1655

I C 451/15

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Nowym Sączu

Data orzeczenia: 2017-07-31

Data publikacji: 2018-11-02

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt IC 451/15 Dnia 31 lipca 2017 roku Sąd Okręgowy w Nowym Sączu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Paweł Poręba Protokolant: st sekr. sąd. Jolanta Furman po rozpoznaniu w dniu 20 lipca 2017 roku w Nowym Sączu na rozprawie sprawy z powództwa M. B. (1) przeciwko Towarzystwu (...) S.A. o zapłatę I zasądza od strony pozwanej Towarzystwa (...) S.A. na rzecz powódki M. B. (1) kwotę 120 864,92 zł (sto dwadzieścia tysięcy osiemset sześćdziesiąt cztery złote dziewięćdzi
Czytaj więcej»

I C 601/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Nowym Sączu

Data orzeczenia: 2014-12-22

Data publikacji: 2015-09-09

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I C 601/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 grudnia 2014 r. Sąd Okręgowy w Nowym Sączu, Wydział I Cywilny - w składzie: Przewodniczący: SSO Małgorzata Franczak-Opiela Protokolant: sekr. Katarzyna Kulpa po rozpoznaniu w dniu 22 grudnia 2014 r. w Nowym Sączu na rozprawie sprawy z powództwa M. G. przeciwko (...) Spółdzielni Mieszkaniowej w N. o uchylenie uchwały I uchyla uchwałę Rady Nadzorczej (...) Spółdzielni Mieszkaniowej w N. z dnia 25 marca 2014r nr (...) w sprawie
Czytaj więcej»

I C 451/14

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Nowym Sączu

Data orzeczenia: 2014-11-27

Data publikacji: 2015-06-05

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Niewykazanie przez powoda, iż pozwany nie wykonał zobowiązania pomimo jedynie subiektywnego przekonania prowadzi do oddalenia powództwa
sygn. akt IC 451/14 Dnia 27 listopada 2014r. Sąd Okręgowy w Nowym Sączu Wydział I Cywilny składzie następującym: Przewodniczący : SSO Paweł Poręba Protokolant : sekr.sąd. Jolanta Furman po rozpoznaniu w dniu 27 listopada 2014r. w Nowym Sączu sprawy z powództwa A. P. (1) przeciwko Bankowi (...) S.A. I Oddział w N. o zapłatę I oddala powództwo, II zasądza od powódki A. P. (1) na rzecz strony pozwanej Banku (...) S.A. I Oddział w N. kwotę 3.617,00zł (trzy tysiące sześćset siedemnaście złotych) tytu
Czytaj więcej»

I C 283/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Nowym Sączu

Data orzeczenia: 2015-12-11

Data publikacji: 2016-10-21

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 283/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 grudnia 2015 roku. Sąd Okręgowy w Nowym Sączu Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący : SSO Monika Świerad Protokolant : Jolanta Furman po rozpoznaniu w dniu 2 grudnia 2015 r. w Nowym Sączu na rozprawie sprawy z powództwa (...) Sp. z o.o. Sp.K. z siedzibą w miejscowości S. , gmina J. przeciwko Towarzystwu (...) S.A. w W. o zapłatę I Zasądza od strony pozwanej Towarzystwa (...) S.A. w W. na rzecz strony powod
Czytaj więcej»

I C 295/15

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Nowym Sączu

Data orzeczenia: 2016-02-25

Data publikacji: 2016-04-19

trafność 100%

Istotność:

Sygn.akt IC 295/15 Dnia 25 lutego 2016r. Sąd Okręgowy w Nowym Sączu Wydział I Cywilny składzie następującym: Przewodniczący : SSO Małgorzata Franczak - Opiela Protokolant : sekretarz sądowy Jolanta Furman po rozpoznaniu w dniu 25 lutego 2016r. w Nowym Sączu na rozprawie sprawy z powództwa M. K. przeciwko Towarzystwu (...) S.A. w W. o zapłatę i sprawy z powództwa S. K. przeciwko Towarzystwu (...) S.A. w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego Towarzystwa (...) S.A. w W. na rzecz powodów M. K. i S. K.
Czytaj więcej»

I C 299/12

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Nowym Sączu

Data orzeczenia: 2015-03-20

Data publikacji: 2016-02-01

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt. IC 299/12 Dnia 20 marca 2015 r. Sąd Okręgowy w Nowym Sączu Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący : SSO Monika Świerad Protokolant : staż. Karolina Łukasik po rozpoznaniu w dniu 11 marca 2015 r. w Nowym Sączu sprawy z powództwa małoletniej K. K. (1) reprezentowanej przez przedstawicieli ustawowych G. K. (1) i A. K. przeciwko Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej -Szpitalowi im. dr J. D. (1) w K. o zapłatę I zasądza od pozwanego Samodzielnego Publiczn
Czytaj więcej»

I C 302/15

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Nowym Sączu

Data orzeczenia: 2016-04-27

Data publikacji: 2017-11-23

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 302/15 Dnia 27 kwietnia 2016 r. Sąd Okręgowy w Nowym Sączu Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Maria Tokarz Protokolant: st. sekr. sąd Jolanta Furman po rozpoznaniu w dniu 27 kwietnia 2016 r. w Nowym Sączu sprawy z powództwa H. P. (1) przeciwko E. P. (1) i S. P. (1) o zapłatę I odmawia umorzenia postępowania w sprawie, II zasądza od pozwanych E. P. (1) i S. P. (1) solidarnie na rzecz powódki H. P. (1) kwotę 300.000 zł (trzysta tysięcy zł) z ustawowymi ods
Czytaj więcej»

I C 312/15

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Nowym Sączu

Data orzeczenia: 2017-08-24

Data publikacji: 2018-11-14

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 312/15 Dnia 24 sierpnia 2017 roku Sąd Okręgowy w Nowym Sączu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Zbigniew Krupa Protokolant: st. sekr. sąd. Jadwiga Pietrzak po rozpoznaniu w dniu 17 sierpnia 2017 roku w Nowym Sączu na rozprawie sprawy z powództwa A. S. (1) , M. J. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) S.A. w W. na rzecz powódki A. S. (1) kwotę 69.307,12 zł ( sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta siedem złotych dwanaście groszy
Czytaj więcej»

I C 343/16

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Nowym Sączu

Data orzeczenia: 2016-08-01

Data publikacji: 2017-06-28

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 343/16 Dnia 1 sierpnia 2016 roku Sąd Okręgowy w Nowym Sączu Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Paweł Poręba Protokolant: staż. Karolina Łukasik po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 lipca 2016 roku w N. sprawy z powództwa A. W. przeciwko M. J. (1) o zapłatę I zasądza od pozwanego M. J. (1) na rzecz powódki A. W. kwotę 196.600 zł (sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset złotych) z odsetkami ustawowymi liczonymi od kwoty 62.000 zł (sześćdziesiąt dwa ty
Czytaj więcej»

I C 385/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Nowym Sączu

Data orzeczenia: 2013-12-16

Data publikacji: 2014-09-02

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt IC 385/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 grudnia 2013 r. Sąd Okręgowy w Nowym Sączu w składzie: Przewodniczący: SSO Monika Świerad Protokolant: sekr. sądowy Tomasz Kurlej po rozpoznaniu w dniu 4 grudnia 2013 r. w Nowym Sączu na rozprawie sprawy z powództwa J. W. i W. W. (1) przeciwko (...) S.A. w W. Oddział w K. o zapłatę I zasądza od strony pozwanej (...) S.A. w W. Oddział w K. na rzecz powodów J. W. i W. W. (1) kwoty po 40.000 zł ( czterdzieści tysięcy zł) na rzecz
Czytaj więcej»