Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
1965

I C 47/17

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Nowym Sączu

Data orzeczenia: 2017-05-05

Data publikacji: 2017-11-23

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 47/17 Dnia 5 maja 2017 roku Sąd Okręgowy w Nowym Sączu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Monika Świerad Protokolant: Karolina Łukasik po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 kwietnia 2017 r. w N. sprawy z powództwa T. C. przeciwko Spółdzielni (...) z siedzibą w Z. o uchylenie uchwały I uchyla uchwałę nr 1 z dnia 30.11.2016 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni (...) w Z. w sprawie zbycia nieruchomości będącej własnością Spółdzielni
Czytaj więcej»

I C 49/15

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Nowym Sączu

Data orzeczenia: 2017-02-14

Data publikacji: 2017-06-28

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 49/15 Dnia 14 lutego 2017 roku Sąd Okręgowy w Nowym Sączu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Zbigniew Krupa Protokolant: prot. sąd. Joanna Obrzud po rozpoznaniu w dniu 2 lutego 2017 roku w Nowym Sączu na rozprawie sprawy z powództwa (...) S.A. V. (...) w W. przeciwko P. Z. , T. Z. przy interwencji ubocznej po stronie pozwanej – (...) S.A. V. (...) w W. o zapłatę I zasądza od pozwanych P. Z. i T. Z. solidarnie na rzecz powoda (...) S.A. V. (...) w W. kwot
Czytaj więcej»

I C 90/16

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Nowym Sączu

Data orzeczenia: 2017-01-24

Data publikacji: 2017-09-07

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: O istnieniu podstaw do rozwiązania umowy z powodu rażącej niewdzięczności decydują konkretne okoliczności danej sprawy
Sygn. akt I C 90/16 Dnia 24 stycznia 2017 roku Sąd Okręgowy w Nowym Sączu Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Paweł Poręba Protokolant: st. sekr. sąd. Bożena Zaremba po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 stycznia 2017 roku w N. sprawy z powództwa B. Ż. przeciwko G. O. o zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli I oddala powództwo, II zasądza od powódki B. Ż. na rzecz pozwanej G. O. kwotę 14 417 zł ( czternaście tysięcy czterysta siedemnaście złotych ) tytułem zwrotu k
Czytaj więcej»

I C 142/14

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Nowym Sączu

Data orzeczenia: 2014-07-02

Data publikacji: 2015-03-18

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 142/14 Dnia 02 lipca 2014 r. Sąd Okręgowy w Nowym Sączu Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący : SSO Maria Tokarz Protokolant: sekretarz sądowy Jolanta Furman po rozpoznaniu w dniu 18 czerwca 2014 roku w Nowym Sączu sprawy z powództwa T. M. i J. K. (1) przeciwko Wspólnocie Mieszkaniowej (...) w Z. przy ul. (...) o stwierdzenie nieważności uchwały I Stwierdza nieważność uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej (...) przy ul. (...) w Z. nr (...) podjętej w trybie indywidual
Czytaj więcej»

I C 144/16

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Nowym Sączu

Data orzeczenia: 2018-02-09

Data publikacji: 2018-06-18

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 144/16 Dnia 9 lutego 2018 roku Sąd Okręgowy w Nowym Sączu, I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący : SSO Monika Świerad Protokolant : Karolina Sławecka po rozpoznaniu w dniu 5 lutego 2018 r. w Nowym Sączu na rozprawie sprawy z powództwa A. C. przeciwko A. K. przy udziale Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu o zapłatę I zasądza od pozwanego A. K. na rzecz powoda A. C. kwotę 250.000 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) z ustawowymi odsetkami liczony
Czytaj więcej»

I C 146/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Nowym Sączu

Data orzeczenia: 2013-12-30

Data publikacji: 2014-09-05

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt IC 146/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 grudnia 2013 r. Sąd Okręgowy w Nowym Sączu w składzie: Przewodniczący: SSO Monika Świerad Protokolant: Daria Burny po rozpoznaniu w dniu 16 grudnia 2013 r. w Nowym Sączu na rozprawie sprawy z powództwa J. J. (1) przeciwko (...) S.A. Oddział w N. o zapłatę I zasądza od strony pozwanej (...) S.A. Oddział w N. na rzecz powoda kwotę 86.664,87 zł (osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt cztery zł 87/100 zł) wraz z ustawo
Czytaj więcej»

I C 151/13

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Nowym Sączu

Data orzeczenia: 2014-12-10

Data publikacji: 2015-12-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt IC 151/13 Dnia 10 grudnia 2014 r. Sąd Okręgowy w Nowym Sączu Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Maria Tokarz Protokolant: starszy sekr. sąd. Agata Kasalik po rozpoznaniu w dniu 10 grudnia 2014 r. w Nowym Sączu sprawy z powództwa (...) Sp. z o.o. z siedzibą w B. przeciwko M. B. (1) o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną I uznaje za bezskuteczną w stosunku do strony powodowej (...) Sp. z o.o. z siedzibą w B. umowę darowizny udziału ½ części w nieruchomośc
Czytaj więcej»

I C 153/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Nowym Sączu

Data orzeczenia: 2019-03-22

Data publikacji: 2021-05-10

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 153/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 marca 2019 r. Sąd Okręgowy w Nowym Sączu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Maria Tokarz Protokolant: Daria Burny po rozpoznaniu w dniu 8 marca 2019 r. w Nowym Sączu na rozprawie sprawy z powództwa L. P. (1) przeciwko D. G. (1) , B. K. (1) , W. K. (1) , G. Ł. , M. P. (1) , M. P. (1) o zapłatę I Zasądza solidarnie od pozwanych D. G. (1) , B. K. (1) , W. K. (1) , G. Ł. , M. P. (1) , M. P. (1) na rzecz powódki L.
Czytaj więcej»

I C 163/13

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Nowym Sączu

Data orzeczenia: 2013-06-20

Data publikacji: 2014-05-08

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt. I.C. 163/13 Dnia 20 czerwca 2013 r. Sąd Okręgowy w Nowym Sączu Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Tomasz Białka Protokolant : sekr. sąd. Agata Kasalik po rozpoznaniu w dniu 20 czerwca 2013 r. w Nowym Sączu na rozprawie sprawy z powództwa Syndyka masy upadłości (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Z. w (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w N. , A. S. i J. S. przeciwko Wspólnocie Mieszkaniowej (...) przy ulicy (...) w Z. o uchylenie uchwa
Czytaj więcej»

I C 155/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Nowym Sączu

Data orzeczenia: 2013-04-11

Data publikacji: 2013-12-19

trafność 100%

Sygn. akt: I C 155/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 kwietnia 2013 r. Sąd Okręgowy w Nowym Sączu, Wydział Cywilny - w składzie: Przewodniczący: SSO Małgorzata Franczak - Opiela Protokolant: sekr. Katarzyna Kulpa po rozpoznaniu w dniu 11 kwietnia 2013 r. w Nowym Sączu na rozprawie sprawy z powództwa (...) Bank (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W. przeciwko J. R. i E. R. o zapłatę I zasądza od pozwanego J. R. i pozwanej E. R. na rzecz powoda (...) Bank (...) Spółka Akcyjna z sie
Czytaj więcej»