Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
2074

I C 796/15

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Nowym Sączu

Data orzeczenia: 2018-10-12

Data publikacji: 2021-04-28

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 796/15 Dnia 12 października 2018 roku Sąd Okręgowy w Nowym Sączu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Maria Tokarz Protokolant: Daria Burny po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 września 2018 roku w N. sprawy z powództwa K. S. przeciwko Gminie K. o zapłatę, rentę, ustalenie I Zasądza od strony pozwanej Gminy K. na rzecz powoda K. S. kwotę 423.704 zł (czterysta dwadzieścia trzy tysiące siedemset cztery złote) wraz z odsetkami ustawowymi od kwoty 400.000 zł
Czytaj więcej»

I C 829/13

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Nowym Sączu

Data orzeczenia: 2014-11-03

Data publikacji: 2015-07-21

trafność 100%

Istotność:

sygn.akt IC 829/13 Dnia 3 listopada 2014r. Sąd Okręgowy w Nowym Sączu Wydział I Cywilny składzie następującym: Przewodniczący : SSO Maria Tokarz Protokolant : sekr.sąd. Agata Kasalik po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 3 listopada 2014r. w N. sprawy z powództwa E. M. i M. M. (1) przeciwko (...) S.A. V. (...) o zapłatę I Zasądza od pozwanego (...) S.A. V. (...) na rzecz powódki E. M. kwotę 110.000zł (słownie: sto dziesięć tysięcy złotych) z odsetkami ustawowymi od kwoty 90.000zł od dnia 05 kwietni
Czytaj więcej»

I C 840/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Nowym Sączu

Data orzeczenia: 2013-10-03

Data publikacji: 2014-01-23

trafność 100%

Sygn. akt: I C 840/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 03 października 2013 r. Sąd Okręgowy w Nowym Sączu, Wydział Cywilny - w składzie: Przewodniczący: SSO Małgorzata Franczak - Opiela Protokolant: sekr. Katarzyna Kulpa po rozpoznaniu w dniu 03 października 2013 r. w Nowym Sączu na rozprawie sprawy z powództwa G. Ś. przeciwko Skarbowi Państwa - Naczelnikowi Urzędu Skarbowego w L. i Dyrektorowi Izby Skarbowej w K. zastępowanemu przez Prokuratorię Generalną Skarbu Państwa o zapłatę
Czytaj więcej»

I C 814/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Nowym Sączu

Data orzeczenia: 2019-05-07

Data publikacji: 2021-12-30

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 814/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 maja 2019 r. Sąd Okręgowy w Nowym Sączu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący : SSO Małgorzata Franczak – Opiela Protokolant : prot. sąd. Katarzyna Kulpa po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 maja 2019 r. w N. sprawy z powództwa J. Z. przeciwko T. Z. i B. Z. o ustalenie nieważności umowy oddala powództwo. Sygn. akt I C 814/18 UZASADNIENIE wyroku z dnia 7 maja 2019 r. Powód J. Z. w pozwie skierowanym przeciwk
Czytaj więcej»

I C 841/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Nowym Sączu

Data orzeczenia: 2016-05-18

Data publikacji: 2017-06-21

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I C 841/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 maja 2016 roku Sąd Okręgowy w Nowym Sączu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Zbigniew Krupa Protokolant: Renata Borkowska po rozpoznaniu w dniu 12 maja 2016 roku w Nowym Sączu na rozprawie sprawy z powództwa A. D. , M. D. przeciwko Wspólnocie Mieszkaniowej przy ul. (...) w G. o stwierdzenie nieważności uchwały ewentualnie uchylenie uchwały I oddala powództwo; II zasądza od powodów A. D. i M. D. so
Czytaj więcej»

I C 817/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Nowym Sączu

Data orzeczenia: 2019-07-02

Data publikacji: 2020-06-08

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 817/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 2 lipca 2019 r. Sąd Okręgowy w Nowym Sączu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący : Sędzia Małgorzata Franczak – Opiela Protokolant : prot. sąd. Katarzyna Kulpa po rozpoznaniu w dniu 2 lipca 2019 r. w Nowym Sączu na rozprawie sprawy z powództwa M. K. (1) przeciwko K. K. (1) o zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli I oddala powództwo, II przyznaje ze środków budżetowych Sądu Okręgowego w Nowym Sączu na rzec
Czytaj więcej»

I C 852/13

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Nowym Sączu

Data orzeczenia: 2015-04-30

Data publikacji: 2016-04-20

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Jeśli przyjmujące zamówienie nie spełnia świadczenia z powodu braku współdziałania ze strony zamawiającego, to nie zachodzi przesłanka opóźnienia się przyjmującego zamówienie warunkująca prawo zamawiającego do odstąpienia od umowy
Sygn. akt IC 852/13 Dnia 30 kwietnia 2015r. Sąd Okręgowy w Nowym Sączu Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący : SSO Zbigniew Krupa Protokolant: prot. sąd. Renata Borkowska po rozpoznaniu w dniu 21 kwietnia 2015r. w Nowym Sączu na rozprawie sprawy z powództwa Gminy K. przeciwko J. G. prowadzącemu działalność pod nazwą Firma (...) w L. o zapłatę I Oddala powództwo, II Przyznać ze środków Skarbu Państwa biegłemu mgr inż. M. K. wynagrodzenie w kwocie 234,86 zł (dwieście trzydzieśc
Czytaj więcej»

I C 864/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Nowym Sączu

Data orzeczenia: 2016-12-22

Data publikacji: 2017-12-28

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 864/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 grudnia 2016 r. Sąd Okręgowy w Nowym Sączu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Monika Świerad Protokolant: staż. Karolina Łukasik po rozpoznaniu w dniu 9 grudnia 2016 r. w Nowym Sączu na rozprawie sprawy z powództwa M. B. przeciwko Towarzystwu (...) o zapłatę i ustalenie I zasądza od strony pozwanej Towarzystwa (...) na rzecz powódki M. B. kwotę 42.873 zł (czterdzieści dwa tysiące osiemset siedemdzi
Czytaj więcej»

I C 881/12

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Nowym Sączu

Data orzeczenia: 2014-03-10

Data publikacji: 2014-12-02

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt. I C 881/12 Dnia 10 marca 2014 r. Sąd Okręgowy w Nowym Sączu Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący : SSO Maria Tokarz Protokolant : sekr. sąd. Agata Kasalik po rozpoznaniu w dniu 10 marca 2014 r. w Nowym Sączu sprawy z powództwa (...) . (...) spółka jawna w W. przeciwko M. W. (1) , M. W. (2) , R. W. (1) o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną I uznaje za bezskuteczną w stosunku do (...) L. S. i (...) spółki jawnej w W. umowy darowizny nieruchomości położonej w S
Czytaj więcej»

I C 927/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Nowym Sączu

Data orzeczenia: 2013-12-19

Data publikacji: 2014-09-04

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt IC 927/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 grudnia 2013 r. Sąd Okręgowy w Nowym Sączu w składzie: Przewodniczący: SSO Monika Świerad Protokolant: sekr. sądowy Tomasz Kurlej po rozpoznaniu w dniu 11 grudnia 2013 r. w Nowym Sączu na rozprawie sprawy z powództwa J. S. (1) przeciwko E. K. o zapłatę I oddala powództwo, Sygn. akt IC 927/13 UZASADNIENIE wyroku z dnia 19.12.2013 roku Pozwem inicjującym przedmiotowe postępowanie powód J. S. (1) domagał się zasądzenia od pozwane
Czytaj więcej»