Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
2063

I C 599/13

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Nowym Sączu

Data orzeczenia: 2014-03-28

Data publikacji: 2014-10-24

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt. I.C. 599/13 Dnia 28 marca 2014 r. Sąd Okręgowy w Nowym Sączu Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący : SSO Maria Tokarz Protokolant : sekr. sąd. Agata Kasalik po rozpoznaniu w dniu 28 marca 2014 r. w Nowym Sączu na rozprawie sprawy z powództwa J. D. przeciwko Towarzystwu (...) S.A. w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego Towarzystwa (...) S.A. w W. na rzecz powoda J. D. kwotę 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych z odsetkami ustawowymi od dnia 28 maja 2013 r. do dnia z
Czytaj więcej»

I C 604/15

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Nowym Sączu

Data orzeczenia: 2020-07-27

Data publikacji: 2022-09-16

trafność 100%

Sygn. akt. I C 604/15 Dnia 27 lipca 2020r. Sąd Okręgowy w Nowym Sączu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący : SSR del. Rafał Obrzud Protokolant : sekr. sąd. Karolina Sławecka po rozpoznaniu w dniu 20 lipca 2020r. w Nowym Sączu na rozprawie sprawy z powództwa : P. B. przeciwko : A. S. (1) , K. S. o zapłatę I zasądza od pozwanych A. S. (1) i K. S. solidarnie na rzecz powoda P. B. kwotę 50 000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 19 maja 2015 r.
Czytaj więcej»

I C 605/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Nowym Sączu

Data orzeczenia: 2021-03-04

Data publikacji: 2023-03-21

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I C 605/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 marca 2021 r. Sąd Okręgowy w Nowym Sączu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Zbigniew Krupa Protokolant: sekr. sąd. Renata Borkowska po rozpoznaniu w dniu 4 marca 2021 r. w Nowym Sączu na rozprawie sprawy z powództwa A. G. przeciwko (...) S.A. V. (...) w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) S.A. V. (...) w W. na rzecz powoda A. G. kwotę 66.400 zł ( sześćdziesiąt sześć tysięcy czterysta zł) z us
Czytaj więcej»

I C 617/16

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Nowym Sączu

Data orzeczenia: 2016-11-15

Data publikacji: 2017-02-15

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 617/16 Dnia 15 listopada 2016 roku Sąd Okręgowy w Nowym Sączu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Małgorzata Franczak - Opiela Protokolant: st. sekr. sąd. Jadwiga Pietrzak po rozpoznaniu w dniu 3 listopada 2016 roku w Nowym Sączu na rozprawie sprawy z powództwa M. Z. (1) , K. Z. (1) , M. Z. (2) i K. Z. (2) przeciwko Towarzystwu (...) S.A. w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego Towarzystwa (...) S.A. w W. na rzecz powodów M. Z. (1) , K. Z. (1) , M. Z. (2) i
Czytaj więcej»

I C 616/15

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Nowym Sączu

Data orzeczenia: 2015-11-03

Data publikacji: 2016-01-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Uchwała walnego zgromadzenia sprzeczna z postanowieniami statutu podlega uchyleniu
Sygn. akt I C 616/15 Dnia 03 listopada 2015 roku Sąd Okręgowy w Nowym Sączu Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Paweł Poręba Protokolant: st. sek. sąd. Bożena Zaremba po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 października 2015 roku w N. sprawy z powództwa K. Z. przeciwko Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w N. o uchylenie uchwały I uchyla uchwałę nr 159/245/04/2015 Walnego Zgromadzenia członków Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w N. z dnia 23 kwietnia 2015 roku w sprawie przezn
Czytaj więcej»

I C 622/12

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Nowym Sączu

Data orzeczenia: 2015-01-30

Data publikacji: 2015-09-07

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt. I.C. 622/12 Dnia 30 stycznia 2015 r. Sąd Okręgowy w Nowym Sączu Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Maria Tokarz Protokolant : sekr. sąd. Agata Kasalik po rozpoznaniu w dniu 21 stycznia 2015 r. w Nowym Sączu na rozprawie sprawy z powództwa J. B. przeciwko Towarzystwu (...) S.A. z siedzibą w W. , D. L. (1) o zapłatę I zasądza od pozwanych (...) S.A. z siedzibą w W. na rzecz powoda J. B. kwotę 41.121 (czterdzieści jeden tysięcy sto dwadzieścia jeden) złotych w
Czytaj więcej»

I C 601/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Nowym Sączu

Data orzeczenia: 2014-12-22

Data publikacji: 2015-09-09

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I C 601/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 grudnia 2014 r. Sąd Okręgowy w Nowym Sączu, Wydział I Cywilny - w składzie: Przewodniczący: SSO Małgorzata Franczak-Opiela Protokolant: sekr. Katarzyna Kulpa po rozpoznaniu w dniu 22 grudnia 2014 r. w Nowym Sączu na rozprawie sprawy z powództwa M. G. przeciwko (...) Spółdzielni Mieszkaniowej w N. o uchylenie uchwały I uchyla uchwałę Rady Nadzorczej (...) Spółdzielni Mieszkaniowej w N. z dnia 25 marca 2014r nr (...) w sprawie
Czytaj więcej»

I C 646/15

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Nowym Sączu

Data orzeczenia: 2016-03-09

Data publikacji: 2017-04-14

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 646/15 Dnia (...) marca 2016 r. Sąd Okręgowy w Nowym Sączu Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący : SSO Monika Świerad Protokolant : st.sekr.sąd. Jolanta Furman po rozpoznaniu w dniu 2 marca 2016 r. w Nowym Sączu na rozprawie sprawy z powództwa R. J. (1) przeciwko E. W. o ustalenie prawa do dysponowania grobem oddala powództwo SSO Monika Świerad Sygn. akt I C 646/15 UZASADNIENIE wyroku z dnia (...) .03.2016 roku W ostatecznie sprecyzowanym żądaniu pozwu skierowan
Czytaj więcej»

I C 656/14

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Nowym Sączu

Data orzeczenia: 2015-04-21

Data publikacji: 2017-04-14

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt IC 656/14 Dnia 21 kwietnia 2015r. Sąd Okręgowy w Nowym Sączu Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący : SSO Zbigniew Krupa Protokolant: prot. sąd. Renata Borkowska po rozpoznaniu w dniu 21 kwietnia 2015r. w Nowym Sączu na rozprawie sprawy z powództwa W. G. , S. G. przeciwko A. C. , P. C. o rozwiązanie umowy o dożywocie I Oddala powództwo. II Przyznaje ze środków Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego w Nowym Sączu radcy prawnej M. K. Radcy Prawnego ulica (...) , (...)-(...)
Czytaj więcej»

I C 659/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Nowym Sączu

Data orzeczenia: 2013-02-01

Data publikacji: 2016-06-17

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt IC 659/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 01 luty 2013 r. Sąd Okręgowy w Nowym Sączu Wydział I Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSO Monika Świerad Protokolant: Tomasz Kurlej po rozpoznaniu w dniu 01 luty 2013 r. w Nowym Sączu na posiedzeniu jawnym sprawy z powództwa: W. D. przeciwko: (...) Spółdzielni Pracy w P. o ustalenie I ustala nieważność uchwały nr 5 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Pracy (...) w P. z dnia 21.04.2012 roku w przedmiocie odmowy przyję
Czytaj więcej»